Grundtvig – Ankara, Turecko

Mobilita No 3

Téma: Vytváranie bezpečia v čase krízy/ život meniacich situáciách

Miesto: Ankara, Turecko

Dátum: 28. – 30. január 2014

V krízach a v život meniacich a ohrozujúcich situáciách nastávajú obdobia a udalosti, ktoré často nie je jednoduché zvládnuť a prežiť. Je veľmi dôležité poznať fakty a vedieť kam sa obrátiť aby zdolali problémy. Podporné skupiny a / alebo organizácie hrajú dôležitú úlohu pre ľudí, ktorí sa vyrovnávaj s ťažkými situáciami. Chceli sme sa dozvedieť, ako MC môžu byť nápomocné a či naozaj nám môžu slúžiť pri napĺňaní potrieb počas týchto život meniacich situácií.

Počas prípravy na mobilitu sme v materských centrách zbierali odpovede na tieto otázky:

 1. Ako môže skupina matiek byť nápomocná osobe, ktorá sa ocitá v život meniacej a ohrozujúcej situácii?
 2. Podelili by ste sa o svoj problém, ak by ste sa ocitli v život meniacej a ohrozujúcej situácii, ktorá by Vás fyzicky alebo psychicky mohla poškodiť?
 3. Aký druh pomoci by ste akceptovali alebo očakávali?
 4. Žiadali by ste podporu od svojich priateľov v MC?
 5. S kým ako prvým by ste sa podelili o svoje problémy?
 6. Ako viete Vy pomôcť osobe, ktorá sa ocitla v život meniacej a ohrozujúcej situácii?
 7. Myslíte si, že MC vedia poskytnúť dosť pomoci?
 8. Aké život meniace a ohrozujúce situácie by sa podľa Vás mohli udiať v alebo pred Vaším domom?
 9. O aké problémy ste ochotný sa podeliť s priateľmi v MC?
 10. Čo rozumiete pod pojmom “domáce násilie”?
 11. Borili ste sa niekedy s domácim násilím? Ak áno, s akým druhom násilia ste sa stretli?
 12. Čo rozumiete pod sexuálnym a / alebo fyzickým násilím?
 13. Zmienil sa niektorý Váš priateľ o tom, že sa stretol s takýmto násilím? Ak áno, aká bola Vaša reakcia?

Zozbierané odpovede na tieto otázky nájdete v tomto pdf dokumente.

Zozbierané odpovede spracované v prezentácii – anglicky.

Správa z mobility – Zuzana Macurová

Správa z mobility – Tatiana Bareán Žolnová

Hlavné myšlienky z mobility v Ankare – anglicky

 

Mobilita No 4

Téma: Ako nakladáme so systémom zdravotnej starostlivosti

Miesto: Ankara, Turecko

Dátum: október 2014

Grundtvig – Ako nakladáme so systémom zdravotnej starostlivosti – Ankara, Turecko

 

Mobilita No 9

Téma: Partnerstvá v komunite

Miesto: Ankara, Turecko

Dátum: 2015

Grundtvig – Partnerstva v komunite -report