Všetko o materských centrách

 Zoznam materských centier

Členská zóna
:: Vstúpte

Overujem prihlásenie...


Dve percentá z dane na Pravda.sk


Materské centrá »» Zoznam MC na Slovensku
Materské centrum Senecké slniečko Senec
3. 8. 2006 16:57

Priestory: Budova Kresť. centra Apoštolskej cirkvi, Kollátova 21, Senec
Kontaktná osoba, telefón: Hladká Jitka, 0903 255 874
E-mail: mc senec@centrum.sk
Korešpondenčná adresa: MC Senecké slniečko, Kollárova 21, 903 01 Senec
IČO: 30849969, DIČ: 2021885415
Bankové spojenie: 4003586690/7500
www stránka: www.mc-slniecko.szm.sk

Materské centrum umožňuje rodičom a ich deťom pravidelné stretávanie sa v bezpečnom a tvorivom prostredí, vzdelávanie sa, získavanie nových zručností a vedomostí hlavne v oblasti starostlivosti o deti, osobnostný rozvoj, rozvoj komunitného povedomia atď. Svojim spôsobom vytvára most medzi rodičom na materskej dovolenke a mestskou komunitou, čím ho vyníma z izolácie, do ktorej sa v čase starostlivosti o dieťa a nástupu na MD dostáva.

Herňa MC je otvorená mimo sviatkov v mesiacoch september až júl každý pondelok, utorok a stredu od 9:00 do 12:00.

Informácie návštevníkom poskytujú členky MC. Pravidlá MC sú k dispozícii na www.mc-slniecko.szm.sk a na nástenke v priestoroch MC.

Ponuka materského centra:
priestorové možnosti
MC má k dispozícii jednu veľkú miestnosť (cca 70m2) slúžiacu ako herňa, prednášková miestnosť, miesto na tvorivé dielne +a „telocvičňa“, malú miestnosť použiteľnú pri kurzoch a aktivitách bez prítomnosti detí, kuchynku a WC.

programová ponuka

  • MC sa snaží zachovávať tradíciu pondelkových vzdelávacích prednášok pre rodičov, na ktoré pozýva odborných prednášateľov z oblasti medicíny, pedagogiky, výchovy detí, zaradenia matiek po MD do pracovného života apod. Časť prednášok pripravujú dobrovoľníčky MC.

  • v pondelok poobede prebieha psychoprofylaktická príprava budúcich matiek pod odborným vedením certifikovanej školiteľky a cvičiteľky.

  • Utorok je v MC vyhradený pre tvorivé dielne detí a rodičov, zameraných na rozvoj zručností detí.

  • V stredu sa môžu deti zapojiť do pohybových hier rodičov a detí, kde sa rozvíja motorika a pohybová aktivita detí. V prípade priaznivého teplého počasia môžu byť tieto aktivity nahradené výletmi na bicykli a kolieskových korčuliach na Slnečné jazerá.

  • Raz týždenne prebieha výuka anglického jazyka pre rodičov na materskej dovolenke.

  • Raz mesačne organizujeme bazáre detského ošatenia, obuvi a detských potrieb.

ponúkané služby

  • MC poskytuje krátkodobé opatrovanie detí v čase prevádzky herne.

  • Certifikovaná poradkyňa dojčenia je k dispozícii mamičkám každú stredu, v prípade potreby pomôže okamžite aj mimo prevádzkových hodín MC, telefonické poradenstvo alebo aj osobné navštevy podľa potrieb a možností.

  • Rodičia si môžu zapožičať z novozaloženej rodičovskej knižnice literatúru pre rozšírenie vzdelania potrebného k opatere a výchove detí.

  • Na nástenke MC v jeho priestoroch sa nachádza inzertné okienko, ktoré slúži návštevníkom MC.

výzvy na spoluprácu
Pozývame všetkých rodičov na MD do nášho MC a privítame akúkoľvek aktivitu, ktorú môžu ostatným návštevníkom MC ponúknuť. V rámci dobrovoľníctva sa môžete zapojiť do zabezpečovania sponzorských príspevkov, písania projektov, prípravy alebo realizácie prednášok, tvorivých dielní, pohybových aktivít detí s rodičmi, bazárov, prípadne do iných, Vami navrhnutých činností, ktoré dokážu obohatiť rodičov na MD a ich deti.

Stála programová ponuka
Pondelok
16:00 a 17:30 Psychoprofylaktická príprava budúcich mamičiek Vedie certifikovaná cvičiteľka a poradkyňa Viera Janeková
Utorok
9:00 Angličtina pre začiatočníkov
Streda
10:00 Angličtina pre pokročilých

Akcie plánované výhľadovo
Od novembra raz, podľa možnosti 2-krát týždenne Kurz anglického jazyka pre začiatočníkov a mierne pokročilých Záujemcovia, príďte si čím skôr preveriť svoje vedomosti. Termín kurzu sa budeme snažiť prispôsobiť záujemcom. Cena kurzu sa určí podľa počtu prihlásených. (cca 200 Sk spoločne na jednu hodinovú lekciu)

Pozor-nové!
Pripravujeme: "Prvé krôčiky s hudbou" hudobná a pohybová výchova pre najmenších – v spolupráci s hudobnou školou Yamaha

Materské centrum ďakuje všetkým dobrovoľníkom, ktorí obetavo zabezpečujú chod a činnosť MC.

Zároveň ďakujeme sponzorom MC:
Slovenské elektrárne, a.s.
Tatra banka
Nadácia otvorenej spoločnosti
Konto Orange
MÚ Senec
Ing. Karol Kvál, primátor mesta Senec
Coca Cola, a.s.
EURO BUSINESS INTERIER, s.r.o.
Apoštolská cirkev
ARTFIELD Katarína Húsenicová
ATLAS Plus, s.r.o.
Detský klub spoločenstva čitateľov biblie

  :: Debatný klub
  :: Poradňa

  :: Webmail

 AKTUÁLNE PROJEKTY

  Partneri

SLSP_cyan145.jpg, 20kB  SpolupracujemePosledná aktualizácia stránky: 15. 11. 2010 o 07:54.
Copyright © 2006-2009 Únia materských centier. Všetky práva vyhradené.
Obsah článkov je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupnenie tohoto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.