Všetko o materských centrách

 Zoznam materských centier

Členská zóna
:: Vstúpte

Overujem prihlásenie...


Dve percentá z dane na Pravda.sk


Materské centrá »» Všetko o materskom centre
Model MC
14. 2. 2007 12:49

1. Zriaďovateľ
Mimovládna nezisková organizácia, založená prevažne matkami na materskej dovolenke. Zriaďovateľom nie je iná právnická osoba ani orgán štátnej alebo verejnej správy. V názve malo by mať slovné spojenie „materské centrum“. Ak materské centrum nemá toto označenie priamo v názve, po registrácii značky materské centrum musí toto slovné spojenie mať uvedené aspoň v stanovách: činnosť i charakter organizácie je totožný s materskými centrami, alebo v predmete činnosti je prevádzka materského centra.
V prípade, že zriaďovateľom je iná nezisková organizácia, ktorej stanovy nie sú v rozpore so stanovami Únie materských centier, žiadosť o členstvo posúdi Správna rada ÚMC.

2. Organizácia práce, rozhodovací proces a deľba kompetencií

 • nevyžaduje sa profesijná spôsobilosť pre zapojenie do rozhodovania a organizácie činnosti MC

 • kolektívne rozhodovanie a deľba práce

 • podiel dobrovoľníckej činnosti na organizácii a vedení MC

 • svojpomocná výmena služieb a informácií v súlade s morálnymi a etickými zásadami(skupina prijímateľov služieb- návštevníci MC sú zároveň poskytovateľmi týchto služieb)

 • v prípade, že je MC aj zamestnávateľom, je zamestnávateľom ústretovým k rodine. Umožňuje pružnú pracovnú dobu, prácu doma a čiastočné pracovné úväzky.

3. Hospodárska činnosť a zdroje príjmov

 • Aspoň 51 % zdrojov príjmov nepochádza z podnikateľskej činnosti organizácie.

 • MC raz ročne zverejní správu o činnosti a finančnú správu, z ktorej je poznateľná štruktúra príjmov a výdavkov. (na vlastnej webovej stránke, resp. vo svojej šablóne na webovej stránke materských centier)

4. Humánnosť prostredia

 • je vytvorené ako prostredie priateľské k deťom a rodinám, vytvára podmienky pre sebarealizáciu matky a pomáha zmierniť spoločenskú izoláciu rodičov na rodičovskej dovolenke

 • otvorené pre všetkých bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, náboženského vyznania, zdravotného a sociálneho znevýhodnenia a politickej príslušnosti

 • uznáva a uplatňuje hodnoty spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, dobrovoľníctva, svojpomoci a otvorenosti

 • podporuje viacgeneračné vzťahy

5. Poskytované služby

 • dostupnosť informácií o tehotenstve, dojčení, o výchove a základnom sociálnom poradenstve

 • sprostredkovanie odborných kontaktov a prednášok, tréningov a vzdelávacích aktivít

 • neformálne poradenstvo

 • organizácia programov zameraných na spoločné trávenie voľného času rodín

 • organizácia rodinných podujatí kultúrneho či športového zamerania

 • svoju činnosť vykonáva v priestoroch samotného MC ako aj na verejnosti
 • 6. Stanovy a činnosť MC sú v súlade s poslaním a cieľmi UMC.


  Word Model MC

    :: Debatný klub
    :: Poradňa

    :: Webmail

   AKTUÁLNE PROJEKTY

    Partneri

  SLSP_cyan145.jpg, 20kB    Spolupracujeme  Posledná aktualizácia stránky: 27. 10. 2009 o 11:38.
  Copyright © 2006-2009 Únia materských centier. Všetky práva vyhradené.
  Obsah článkov je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupnenie tohoto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.