Všetko o materských centrách

Celonárodná Kampaň

"Dovoĺte mi vstúpiť s dieťaťom"Materské centrá »» ZPDaR články
Slovníček definícií
9. 6. 2007 20:28

Kampaň „Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom…“
Iniciatíva „Vstúpte s dieťaťom!“

Bezbariérový vstup- vstup bez bariér, t.j. bez akýchkoľvek obmedzení brániacich alebo znemožňujúcich vstup do objektu/ zariadenia. Pod bariérou rozumieme výškovo a rozmerovo väčšiu prekážku na prekonanie ktorej je potrebné vynaložiť určitú fyzickú námahu (schod, zátarasa, úzke alebo ťažké dvere, ktoré sa zatvoria skôr, než vojdete s kočíkom do objektu, točiace sa „rampy“, „lietačky“…)

Vstup s kočíkom- možnosť vojsť do objektu s dopravným prostriedkom určeným na prepravu detí :) po prekonaní menších fyzických bariér, samostatne alebo s pomocou personálu. Doprovod dieťaťa musí mať možnosť ponechať (uskladniť po dobu návštevy) kočík v interiéry resp. exteriéry zariadenia.

Nefajčiarska zóna- osobitne a samostatne vyčlenená časť v zariadeniach, ktorá je primárne určená pre hostí- nefajčiarov. Pokiaľ je k dispozícii detský kútik, ten sa musí nachádzať v tejto zóne.

Detská stolička- druh nábytku, špeciálne prispôsobeného pre potreby a využitie detského návštevníka. Stolička je výškovo a rozmerovo určená hlavne na možnosti stravovania v gastronomických zariadeniach a spĺňa štandardy bezpečnosti.

Detský kútik- samostatne vyčlenený a zreteľne vymedzený priestor v rámci bežnej prevádzkovej plochy v zariadeniach, zohľadňujúci potreby detí, spĺňajúci nároky na pohyb, hygienu a bezpečnosť detí. Poskytuje možnosť hry, oddychu, upútava pozornosť dieťaťa na určitú činnosť alebo aktivitu. Kútik musí byť umiestnený tak, aby nič nebránilo rodičom v rýchlom zásahu v prípade potreby, nakoľko zodpovednosť za deti nepreberá dané zariadenie ale zákonný zástuca dieťaťa. Musí byť umiestnený v nefajčiarskej zóne.

Dojčiaci kútik- samostatne vizuálne vyčlenený priestor, oddelený diskrétne (pevnou prepážkou, stenou alebo závesom) od iných prevádzkových zón v zariadení, slúžiaci potrebám dojčiacich mamičiek. Poskytuje mamičkám pocit súkromia, dostatok miesta na manipuláciu s dieťaťkom, jeho nasýtenie a upokojenie.
Povinným vybavením kútika je stolička/ kreslo na sedenie dospelej osoby, jeho súčasťou môže byť aj prebaľovací pult alebo podložka.
Vítaný nadštandard: zariadenie na ohrev detskej stravy alebo nápojov, pitný režim pre mamičku, hygienické vreckovky a utierky…

Kampaň „Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom…“- cielené šírenie myšlienok propagujúcich spoločenské hodnoty týkajúce sa akceptácie potrieb a požiadaviek rodín s malými deťmi na všetkých úrovniach spoločenského života- národnej, regionálnej, miest-obcí, podnikovej i jednotlivcov. Usiluje sa o zmenu, hodnotí, poukazuje na nedostatky a navrhuje reálne riešenia zlepšenia situácie v teórii i v praxi. Má edukačno-náučný charakter.
Cieľom je výchova k uvedomeniu si hodnôt rodičovstva a materstva, váženiu si roly rodiča a eliminácia bariér , ktoré diskriminujú alebo obmedzujú rodinu.

Zariadenia priateľské k rodinám a deťom – zariadenia, ktoré zohľadňujú nároky a špecifické potreby cieľovej skupiny – rodín s deťmi vo svojej podnikateľskej stratégii a vytvárajú podmienky na ich spotrebu, vyžitie a realizáciu


Iniciatíva kampane

"Vstúpte s dieťaťom"Certifikované zariadenia

Fotografie


  Partneri


KONTAKT

vstuptesdietatom@materskecentra.sk


Posledná aktualizácia stránky: 10. 2. 2011 o 14:07.
Copyright © 2006-2008 Únia materských centier. Všetky práva vyhradené.
Obsah článkov je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupnenie tohoto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.