Všetko o materských centrách

Celonárodná Kampaň

"Dovoĺte mi vstúpiť s dieťaťom"Materské centrá »» ZPDaR články
Fázy kampane
9. 6. 2007 18:40

  1. Pilotná – vyhlásenie kampane a uvedenie jej iniciatívy hodnotených zariadení, prvé verejné oceňovanie tých zariadení, ktoré podmienky certifikácie splnili
  2. Informačná – vytvorenie kompletného balíka informácií o kampani, podporných dokumentov, vytvorenie samostatného webového priestoru o kampani a jeho zložkách
  3. Lobbing – priebežne na úrovni štátu, regiónov, miest a obcí, podnikateľov, verejnosti, materských centier – argumentácia, medializácia, motivácia…
  4. Realizačná – vyhľadávanie zariadení, testovanie,oceňovanie
  5. Edukačná – výchova k ústretovosti v praxi, tvorba metodiky výučby pre školy, dopĺňanie a modifikovanie výberových kritérií
  6. Monitoring -zabezpečenie systému spätnej väzby a zistenie zmien v spoločenskej citlivosti a správaní, kvantitatívne ukazovatele, stupeň poznania problematiky
  7. Hodnotiaca – porovnanie dosiahnutých reálnych výsledkov s očakávanými a plánovanými, predpokladanými dosahmi na jednotlivých úrovniach spoločenského života
  8. >


Iniciatíva kampane

"Vstúpte s dieťaťom"Certifikované zariadenia

Fotografie


  Partneri


KONTAKT

vstuptesdietatom@materskecentra.sk


Posledná aktualizácia stránky: 10. 2. 2011 o 14:07.
Copyright © 2006-2008 Únia materských centier. Všetky práva vyhradené.
Obsah článkov je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupnenie tohoto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.