Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Model MC

1. Zriaďovateľ

Mimovládna nezisková organizácia založená prevažne matkami na materskej dovolenke. Zriaďovateľom nie je iná právnická osoba, ani orgán štátnej alebo verejnej správy. V názve by malo mať slovné spojenie „materské centrum" alebo "rodinné centrum". Ak materské/rodinné centrum nemá toto označenie priamo v názve, po registrácii značky materské/rodinné centrum musí toto slovné spojenie mať uvedené aspoň v stanovách: činnosť i charakter organizácie je totožný s materskými/rodinnými centrami, alebo v predmete činnosti je prevádzka materského/rodinného centra. V prípade, že zriaďovateľom je iná nezisková organizácia, ktorej stanovy nie sú v rozpore so stanovami Únie materských centier, žiadosť o členstvo posúdi Dozorná rada.


2. Organizácia práce, rozhodovací proces a deľba kompetencií
 • nevyžaduje sa profesijná spôsobilosť pre zapojenie sa do rozhodovania a organizovania činnosti MC/RC,
 • kolektívne rozhodovanie a deľba práce,
 • podiel dobrovoľníckej činnosti na organizácii a vedení MC/RC,
 • svojpomocná výmena služieb a informácií v súlade s morálnymi a etickými zásadami (skupina prijímateľov služieb - návštevníci MC/RC sú zároveň poskytovateľmi týchto služieb),
 • v prípade, že je MC/RC aj zamestnávateľom, je zamestnávateľom ústretovým k rodine; umožňuje pružnú pracovnú dobu, prácu doma a čiastočné pracovné úväzky.

3. Hospodárska činnosť a zdroje príjmov

 • aspoň 51 % zdrojov príjmov nepochádza z podnikateľskej činnosti organizácie,
 • MC/RC raz ročne zverejní správu o činnosti a finančnú správu, z ktorej je poznateľná štruktúra príjmov a výdavkov (na vlastnej webovej stránke, resp. vo svojej šablóne na webovej stránke materských centier).

4. Humánnosť prostredia

 • je vytvorené ako prostredie priateľské k deťom a rodinám, vytvára podmienky pre sebarealizáciu matky a pomáha zmierniť spoločenskú izoláciu rodičov na rodičovskej dovolenke,
 • otvorené pre všetkých bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, náboženského vyznania, zdravotného a sociálneho znevýhodnenia a politickej príslušnosti,
 • uznáva a uplatňuje hodnoty spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, dobrovoľníctva, svojpomoci a otvorenosti,
 • podporuje viacgeneračné vzťahy.

5. Poskytované služby

 • dostupnosť informácií o tehotenstve, dojčení, o výchove a základnom sociálnom poradenstve,
 • sprostredkovanie odborných kontaktov a prednášok, tréningov a vzdelávacích aktivít,
 • neformálne poradenstvo,
 • organizácia programov zameraných na spoločné trávenie voľného času rodín,
 • organizácia rodinných podujatí kultúrneho či športového zamerania,
 • svoju činnosť vykonáva v priestoroch samotného MC/RC, ako aj na verejnosti.

6. Stanovy a činnosť MC/RC sú v súlade s poslaním a cieľmi UMC
doc Model MC(doc) 28.67 kB stiahnuť

-
 

Partner UMC

MPSVRÚrad vládyErasmus Bratislavský samosprávny krajGranty EHP a NórskaAxxesGeneralli

Partner projektu MPM

Kik_partnerGlenmarkFax CopyZlatíčko

Mediálny partner MPM

S detmi.comLASER MEDIAFit štýlRTVS

Partner MPM v BA

Polus City CenterHapeBudamarZľavomatEkopodnikOrganic BabyBKISActive KIDSBratislava_Nove MestoMiracle