Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

História Míle






História podujatia Míľa pre mamu

 

Deň matiek sa dostal do povedomia ľudí na prelome 19 a 20. storočia. Únia materských centier si pripomína tento sviatok od rok

u 2004 zábavným podujatím pre celé rodiny .

Pripomenieme si dôležité medzníky jej vývoja:


V roku 2000 b

ola schválená 3-ročná rodičovská dovolenka. Znamenala nielen vytúžený čas na starostlivosť o dieťatko v prvých rokoch jeho života, ale priniesla i pocit zbytočnosti pre vonkajší svet. Izolácia i snaha podeliť sa o potreby, skúsenosti i profesijné zručnosti vytvorila priestor pre vznik komunitných materských centier. Potreba s

tretávania, sieťovania materských centier, nutnosť venovať sa celospoločenským problémom na národnej úrovni vyústila do založenia Únie materských centier (ďalej ÚMC) v roku 2003.


V roku 2004 prišli vtedajšie líderky ÚMC s nápadom realizácie Guinnessovho rekordu v počte ľudí tlačiacich kočík na trase 1 míle. Cieľom bolo poukázať na silu materstva, ktoré hýbe svetom a za symboliku bol zvolený pohyb kočíka. Akciu sprevádzal veľký benefičný koncert v Národnom tenisovom centre v Bratislave. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 300 ľudí. Oficiálne zaregistrovaných bolo 108 osôb, tlačiacich kočík s dieťaťom.


V roku 2005 ÚMC opäť zorganizovala v predvečer Dňa matiek celonárodné podujatie „ Pohni kočíkom – pohneš svetom“. Podmienky pre registráciu splnilo 296 osôb tlačiacich kočík.


V roku 2006 organizujú materské centrá podujatie k Dňu matiek  už v 3 mestách na Slovensku. Okrem Bratislavy aj v Banskej Bystrici a v Humennom. Do pokusu o zápis Guinnessovej knihy rekordov sa po prvýkrát zapájajú aj krajiny Holandsko, Nemecko, Bosna, Rakúsko, Taliansko, Česko a vytvárajú svetový rekord v počte osôb tlačiacich kočík na trase 1 míle v počte 2108, z toho len na Slovensku prešlo jednu míľu spolu 1063 osôb tlačiacich kočík.

Kritéria zápisu do Guinnessovej knihy rekordov pre rastúci záujem verejnosti bolo čoraz náročnejšie dodržiavať. Následne, v roku 2006 na prvej Medzinárodnej konferencii materských centier, organizovanej Úniou materských centier v Bratislave prejavili aj zástupkyne materských centier v Afrike potrebu zapojiť sa do Guinnessovho rekordu a týmto poukázať na problémy afrických žien. V Afrike nosia ženy svoje deti v šatkách a preto Guinnessov rekord sa v roku 2006 premenoval na Míľu pre mamu. Podujatie sa rozšírilo do miest a z roka na rok pribúdali nielen počet obcí, ale aj počet účastníkov. Patrónmi podujatí sa stávali primátori, starostovia, mestské  samosprávy. 
 
Míľové návraty: Aká bola Míľa pre mamu vo svojej prvej dekáde?

Priekopnícka a odvážna: Únia materských centier organizuje každoročne najväčšiu oslavu dňa matiek a to už od roku 2004. Míľa pre mamu bola v prvom roku považovaná za Guinessov rekord v tlačení kočíkov. Bol to veľmi odvážny krok zo strany žien, ktoré boli na trojročnej rodičovskej dovolenke. Mali potrebu zriaďovať občianke združenia nazvané materské centrá, kde mohli so svojimi deťmi zmysluplne tráviť čas a myslieť pri tom nielen na potreby svojho dieťaťa, ale aj na svoje vlastné. Myšlienku materských centier vyšli prezentovať do troch miest na Slovensku v rovnaký deň a v rovnakom čase. Akcia sa vydarila a zároveň bola spúšťacím mechanizmom k tomu, aby sa o materských centrách začalo viac hovoriť na verejnosti a začalo ich vyhľadávať viac rodín s deťmi.


Svetová: V roku 2006 Únia usporiadala na Slovensku Medzinárodnú konferenciu, kde prišli predstaviteľky materských centier z mnohých krajín sveta. Vďaka tejto spolupráci so zahraničím a vďaka participácii afrických krajín, ktorým je pojem detský kočík veľmi vzdialený, bol Guinessov rekord v tlačení kočíkov premenovaný na Míľu pre mamu a našu akciu aktívne začali podporovať krajiny ako Holandsko, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Česká republika, Bosna, Keňa, Rwanda, Jamajka a Uganda. V r. 2008 Kamerun, USA, Argentína a od roku 2012 aj Írsko a Srbsko. Nakoľko udržať takúto medzinárodnú sieť v aktívnom spojení bolo veľmi náročné , Únia zostala v úzkej spolupráci iba s niektorými krajinami.


Svetová, ale stále naša: Nakoľko Únia materských centier je vlastníkom ochrannej známky Míle pre mamu, každý jej organizátor je povinný Úniu písomnou prihláškou požiadať o súhlas zorganizovať podujatie vo svojom meste. Všetci organizátori sa riadia stanovenými pravidlami.


Rekordná: Od prvého roka až po dnes si zachováva svoju úroveň. Trend v prekonávaní rekordov neustále pretrváva, aj keď už nie pod hlavičkou Guiness. Dosiahli sme rekordy v narastajúcom počte organizátorov, dobrovoľníkov, v pribúdajúcom počte miest, zvyšujúcom sa počte zaregistrovaných účastníkov, či v počte navešaných nespárených ponožiek J. Počet oficiálne registrovaných účastníkov od r. 2004 - 108 účastníkov v 3 mestách má vzrastajúcu tendenciu. V r. 2005 - 296 účastníkov, r. 2006 – 958. Od r. 2007 – 5 187 účastníkov , r. 2008 – 7 325, r. 2009 – 10 317, r. 2010 – 17 210, rok 2011 - 19 500 účastníkov v 42 mestách. V roku 2012 sa neoficiálnym mottom stalo „MPM za každého počasia“, keď na celom Slovensku, ale aj v zahraničí výdatne pršalo. Za daných podmienok bol počet 14 192 účastníkov doslova ohromujúci. V roku 2013 aj v nepriaznivom počasí bolo 18 838 zaregistrovaných účastníkov v rekordných 61 mestách a obciach.


Zmysluplná: Od svojho prvého ročníka až po súčasnosť bolo hlavným cieľom MPM osláviť materstvo a pripomínať širokej verejnosti, že " MAMA" je čestný titul, ktorý žena získava na celý život. Je to ocenenie za nekonečnú lásku, za obetavosť, akú dokáže dať svojim deťom len mama. Míľou sa každoročne snažíme poukázať na hodnoty materstva a aspoň na jeden deň roku vzdať úctu všetkým matkám bez rozdielu veku.


Výchovná: Kampaň učí deti, že mama je dôležitým človekom v živote dieťaťa a mať mamu nie je samozrejmosťou u každého, preto je dôležité si ju vážiť. Zároveň pripomína dospelým, že poďakovať sa mame v akomkoľvek veku, je nielen príjemné, ale aj dôležité. A s týmto posolstvom ľudia odchádzajú každoročne do svojich domovov, do svojej bežnej reality.


Obetavá: Na jej prípravách a realizácii sa podieľa z roka na rok viac organizátorov po celom Slovensku viac ako 2 000 dobrovoľníkov z materských a rodinných centier a ďalších približne 2 000 účinkujúcich a moderátorov vystupujúcich spravidla bez nároku na honorár pre takmer 20 000 účastníkov Míle.


Stabilná: Je najdlhšie fungujúcou a stabilnou kampaňou od vzniku Únie materských centier až po dnes. Vďaka Míli pre mamu vzrastajú počty rodín v materských / rodinných centrách po celom Slovensku.


Nadčasová a vizionárska: Oslava Dňa matiek na podujatí Míľa pre mamu chce verejnosti pravidelne pripomínať vetu, ktorá nemá nikdy zovšednieť "Ďakujem, že si mama". Vďaka kampani sa materské a rodinné centrá dostávajú viac do pozornosti širokej verejnosti, médií, samospráv, ktoré s ochotou preberajú záštitu nad podujatím. Takto sa spontánne vytvárajú partnerstvá, ktoré následne ústia do celoročnej spolupráce medzi samosprávami a centrami, ktoré v mestách/obciach plnia sociálno-preventívnu úlohu a pomáhajú vedeniam miest a obcí napĺňať komunitné plány.


Rekordná : Rok 2014 bol opäť výnimočný i rekordný. Tvárou kampane Míľa pre mamu sa po prvýkrát stala speváčka a mamička dvoch detí Mária Čírová a tvárou verejnej zbierky na pomoc materským a rodinným centrám sa stala herečka a mamička dvoch synov Petra Polnišová.

Po prvýkrát pozývame na Míľu pre mamu predstaviteľky materských a rodinných centier z Turecka, Nemecka, Rakúska, Poľska, Holandska, aby boli priamo účastní kampane a aby v nasledujúcich rokoch mohli vo svojich krajinách participovať na rýdzo slovenskom produkte, akým je Míľa pre mamu.




-
 

Partner UMC

Bratislavský samosprávny krajMPSVRGranty EHP a NórskaÚrad vládyGeneralliErasmus  Axxes

Partner projektu MPM

GlenmarkZlatíčkoKik_partnerFax Copy

Mediálny partner MPM

Európske novinyRTVSLASER MEDIAS detmi.comFit štýl

Partner MPM v BA

BKISOrganic BabyMiracleBratislava_Nove MestoEkopodnikPolus City CenterActive KIDSHapeBudamarMagistrát Hl.mesta BratislavyZľavomatWuestenrotPolus City CenterBratislava - Nové Mesto