Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

AKO SA HRALI NAŠI

AKO SA HRALI NAŠI... 16. 2. 2019, 14.30

hosť FRANTIŠEK KOVÁR

Apponyiho palác, Stará radnica
__________________________________________________________________________

Tlačová správa 21. 01. 2019 – Ateliér Múzeum má budúcnosť Múzea mesta Bratislavy
v rokoch 2019 – 2020 otvára pomyslené dvere do depozitára historických hračiek. Mnohé
z nich postupne reálne predstaví verejnosti v projekte Ako sa hrali naši... teda generácie
pred nami.
Autorsky ho pripravili Beáta Husová a Martina Pavlikánová. Spoluprácu a odbornú gesciu
nad projektom prijala kurátorka zbierky hračiek MMB Marta Janovíčková.
Hračky, hra, rozprávanie, spev a tvorivosť vyplní voľný čas návštevníkom, ktorí sa stanú
súčasťou ateliéru a projektu.
Staré hračky v súčasnom ponímaní tešili deti a dospelých pred mnohými rokmi a je šťastie,
že v múzeu našli útočište. Vďaka tomu nestratili na pôvabe. Hlavná myšlienka projektu je
oveľa hlbšia – ide o spájanie generácií, rozprávanie a porovnávanie hry a hračiek detí
v minulosti a súčasnosti. Zmysel, podstata, spôsob hry aj podoba hračiek rôznych generácií
záviseli najmä od spoločenskej atmosféry a životného štýlu, v ktorom deti vyrastali
a vyrastajú.
Hra je vážna vec, ako sa vyslovil dlhoročný detský psychológ Zdeněk Matějček. Hra je totiž
zábava, ktorá rozvíja myslenie, rôzne zručnosti, robí z detí dospelých a z dospelých deti.
Projekt má ambíciu odhaliť názory ľudí na význam hry vo svojom živote.
Sedem stretnutí v roku 2019
Stretnutia odhalia, ako sa hrali naši rodičia, starí i prastarí rodičia – naši hostia. Na každom
zo siedmich stretnutí v Apponyiho paláci a následne v Ateliéri Múzeum má budúcnosť sa
návštevník dočká programu plného spomienok, tvorivosti, ale hlavne zábavy.
Každé stretnutie má tri bloky: Čo si šepkajú hračky? Rozprávaj mi! Papierové múzeum.

2
APPONYIHO PALÁC, RADNIČNÁ 1, ZAČIATOK 14.30
Čo si šepkajú hračky? Hračky z múzea rozpovedia svoj príbeh vyplývajúci z doby, kedy
vznikli. A čo je najatraktívnejšie, bude sa dať s nimi odfotiť.
Novinkou programu Ako sa hrali naši... je spev, ktorý v programoch chýbal. Kamarátmi
ateliéru sa stali protagonisti Spievankova a sú pripravení rozdávať radosť
a naučiť návštevníkov pesničky.
Rozprávaj mi! Určite každý zažil príjemný večer, keď deti spoločne so starými rodičmi
i rodičmi pozerajú fotografie z mladosti a vtipne rozprávajú o svojom detstve a hrách.
Podobnú atmosféru návštevníci zažijú vďaka rozprávaniu zaujímavých príbehov známych
osobností o ich detstve. Možno prinesú ukázať svoje hračky a fotografie z detstva.

16. 02. 2019 / HOSŤ FRANTIŠEK KOVÁR
16. 03. 2019 / HOSŤ KAROL ČÁLIK
27. 04. 2019 / HOSŤ BOŽIDARA TURZONOVOVÁ
18. 05. 2019 / HOSŤ IVETA MALACHOVSKÁ, HAPPENING, NÁDVORIE STAREJ RADNICE
19. 10. 2019 / HOSŤ ANNA ŠIŠKOVÁ
23. 11. 2019 / HOSŤ LUKÁŠ LATINÁK
14. 12. 2019 / HOSŤ MARIÁN LABUDA

ATELIÉR MÚZEUM MÁ BUDÚCNOSŤ, STARÁ RADNICA, CCA 16.15

Papierové múzeum. Po programe v paláci sa návštevníci presunú do Ateliéru MMB
a vytvoria si postupne „papierové múzeum“ s príbehom hračiek. Pokojne sa môže volať aj
album spomienok (prispievať textovými príbehmi zo svojho detstva môžu najmä skôr
narodení príbuzní). Papierové múzeum umožní rozširovať svoje stránky a zapĺňať ich
samolepkami historických hračiek, fotografiami z ateliérov a vlastnoručne vytvorenými
papierovými hračkami - maketami.
Účastníkom ostane album rodinných spomienok a pamiatok na návštevy múzea – v roku
2019 siedmich podujatí pod názvom Ako sa hrali naši...

Partneri:
Vydavateľstvo BUVIK, s. r. o.; Spievankovo, Rodinné centrum Prešporkovo, o. z.,
Únia materských centier, BKIS
Mediálni partneri: RTVS Rádio Regina, Magazín INBA
___________________________________________________________________
 

Partner UMC

Erasmus  AxxesGranty EHP a NórskaÚrad vládyBratislavský samosprávny krajGeneralliMPSVR

Partner projektu MPM

Fax CopyGlenmarkZlatíčkoKik_partner

Mediálny partner MPM

Fit štýlLASER MEDIAEurópske novinyS detmi.comRTVS

Partner MPM v BA

Polus City CenterBKISZľavomatHapeActive KIDSOrganic BabyBratislava_Nove MestoBudamarEkopodnikMiracle