Všetko o materských centrách

 Zoznam materských centier

Členská zóna
:: Vstúpte

Overujem prihlásenie...


Dve percentá z dane na Pravda.sk


Materské centrá »» Všetko o UMC
Základné informácie o Únii materských centier a Stanovy
14. 8. 2006 13:59

„Poslaním Únie materských centier je dosiahnuť úctu a uznanie materstva v spoločnosti a spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny.“

Únia materských centier
občianske združenie
IČO: 30847508
DIČ: 2021750599
IČ DPH: SK2021750599, sme platiteľmi DPH
č.ú.: Tatrabanka a.s. 2622844653/1100

Korešpondenčná adresa: Čulenova 5, 811 09 Bratislava

tel./fax: 00421 2 544 179 06
Orange: 0915 / 930 839

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE DOSTANETE, AK NAPÍŠETE NA ADRESU: info@materskecentra.sk

Prečo vznikla Únia materských centier?

História materských centier na Slovensku siaha do roku 1996, kedy začalo obdobie sa viaceré skupinky mladých matiek začali stretávať a rozvíjať predstavu vlastných materských centier v mieste svojho bydliska. Rok 2001 bol prelomovým, zakladanie materských centier z iniciatív matiek sa šírilo geometrickým radom. Jednotlivé materské centrá spolu komunikovali spočiatku neformálne, no potreba spojenia do siete za účelom vzájomného prepojenia, spoznávania sa a vyššej organizovanosti bola stále naliehavejšia a stala sa mottom prvej spoločnej konferencie „Pomôžte, aby sme si mohli pomáhať“ v roku 2001 v Poprade. Únia materských centier bola zaregistrovaná ako občianske združenie v lete 2003. Je celoslovenskou sieťovou organizáciou. Najvyšším orgánom Únie materských centier je Valné zhromaždenie (VZ), ktoré tvoria členské centrá. VZ sa stretáva jeden krát ročne. Osemčlenná dozorná rada (DR) je volená VZ.

Členovia ÚMC

Členom ÚMC sa môže stať to občianske združenie, alebo nezisková organizácia, ktorá súhlasí s Etickým kódexom ÚMC a splní kritériá na prijatie. Nových členov ÚMC prijíma Výkonný tím priebežne počas celého roka.

Ciele ÚMC

Únia materských centier:

  • Šíri koncept materského centra, inšpiruje a podporuje vznik nových materských centier ako priestoru, v ktorom môžu mamy aj so svojimi malými deťmi zmysluplne prežívať obdobie, kedy sa plne venujú rodine – rozvíjať sa, vzdelávať, pracovať na sebe a nachádzať vľúdnu podporu vo svojej novej životnej situácii.

  • Vytvára fungujúcu sieť, v ktorej udržiava informovanosť materských centier, koordinuje spoločné aktivity a pomáha materským centrám v núdzi. Stará sa o trvalú udržateľnosť materských centier.

  • Komunikuje s predstaviteľmi verejného života, médiami, ostatnými mimovládnymi organizáciami na Slovensku i v zahraničí. Buduje tak vážnosť a dôveryhodnosť siete materských centier ako partnera pre celospoločenské diskusie a riešenie problémov matiek v spoločnosti.

  • Pomáha pri ochrane práv mám, detí a rodín. Poradenstvom, lobingom, publikačnou, informačnou a vzdelávacou činnosťou, organizovaním spoločenských a kultúrnych podujatí a ich medializáciou kráča po ceste, na konci ktorej je krásny cieľ: „Lepší svet okolo, ktorý súvisí s mamami, deťmi, rodinami“

Ako fungujeme: viď KONTAKT

  :: Debatný klub
  :: Poradňa

  :: Webmail

 AKTUÁLNE PROJEKTY

  Partneri

SLSP_cyan145.jpg, 20kB  SpolupracujemePosledná aktualizácia stránky: 9. 3. 2011 o 07:14.
Copyright © 2006-2009 Únia materských centier. Všetky práva vyhradené.
Obsah článkov je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupnenie tohoto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.