english
skratky

Partner projektu APR

Expertný tím Akadémií praktického rodičovstva

Garantom prebiehajúcej kampane je tím skúsených odborníkov v oblasti psychológie, pedagogiky a pediatrie. Celý expertný tím sa aktívne podieľal aj na spracovaní výstupov pre akreditáciu.

 • MUDr. Janka Nosková - detská lekárka, 43 rokov, 16 ročná dcéra v náhradnej starostlivosti, Ružomberok
 • Mgr. Tatiana Kaliňaková - predškolská pedagogička, 52 rokov, dospelý syn a dcéra, Svidník
 • Mgr. Zlatica Baricová - psychologička, 60 rokov, tri dospelé dcéry a šesť vnúčat, Považská Bystrica
 • Mgr. Miroslav Hruška - liečebný pedagóg, 36 rokov, otec troch detí (6,11,12), Zlaté Moravce
 • Ing. Ján Pavlík, PhD. - ekológ, 37 rokov, otec dvoch detí (6, 8), Liptovský Mikuláš
 • Mgr. Mária Drabiščáková - predškolská špeciálna pedagogička, 44 rokov, tri deti (14,17,18), Svidník
 • Mgr. Viera Imrichová - školská špeciálna pedagogička, 43 rokov, dospelý syn,, vnuk (4 mes.), Lipany
 • PhDr. Jana Maťašová - psychologička, Ružomberok
 • Mgr. Dana Mareková - právnička, ekologická aktivistka, 36 rokov, 2- ročný syn, Bratislava
 • Mgr. Elena Bakošová - koordinátorka siete MC, pedagogička, 41 rokov, dvaja synovia (13,16), Bratislava
 • RNDr. Eva Fiedlerová - koordinátorka kampane, biologička, 44 rokov, dvaja synovia (12,16), Poprad

Akadémie praktického rodičovstva môžete podporiť aj pridaním obrázka s logom APR na vaše webové stránky.