english
skratky

Partner projektu APR

Mgr. Dana Mareková

právnička, ekologická aktivistka, 36 rokov, 2- ročný syn, Bratislava

Čomu sa venujete vo svojej profesionálnej oblasti?

Vyštudovala som Právnickú fakultu UK v Bratislave a absolvovala 2 semestre na Columbia Law School v New Yorku, USA. Moju profesionálnu cestu však výraznejšie poznačila prax - som zrejme človek, ktorý si potrebuje veci zažiť. Od roku 1991 sa rôznym spôsobom a v rôznych rolách zapájam do aktivít rôznych mimovládnych organizácii. Po strednej škole som 1,5 roka žila v Kanade, kde som ako dobrovoľníčka pomáhala pri ochrane lesov. Počas vysokej školy som sa zoznámila s právnikmi okolo organizácie CEPA, s ktorou dodnes aktívne spolupracujem. Počas ročného pobytu v New Yorku som mala možnosť zažiť ochranu práv menšín a imigrantov v drsnejších podmienkach Afro-Americkej a hispánskej komunity. V súčasnosti spolupracujem s Via Iuris (bývalá CEPA), ktorá usiluje o pozitívne systémové zmeny v spoločnosti. Pôsobila som v správnej rade Greenpeace CEE, v poradnom výbore nadácie Pontis a nadácie Ekopolis. Spoluzakladala som sieť environmentálnych právnych organizácii Justice and Environment a som členkou medzinárodnej siete enviro-právnikov ELAW. V „mimovládkovom" svete poskytujem právne služby, venujem sa fundraisingu, projektovému manažmentu, facilitujem stretnutia a vediem tréningy.

Čo Vás zaujalo na myšlienke Akadémií rodičovstva?

S UMC sa poznám prakticky od jej vzniku, cez sestričku Evu Fiedlerovú. Niekedy zo žartu hovorím, že viem byť „dievča pre všetko" - od podržania flipchartu až po pomoc pri naplánovaní kampane alebo moderovaní valného zhromaždenia. Nepracujem s dievčatami systematicky, ale keď niečo treba, tak rada pomôžem alebo aspoň skúsim. Tak je to aj pri APR, ktoré ma zaujímajú z viacerých hľadísk: Sú skvelou nikou, keďže je u nás výrazný deficit vzdelávania rodičov aj vzdelávania „zdola", na ktorom sa podieľajú priamo zainteresovaní. Majú ambície spájať a premosťovať oi. hodnoty a praktické zručnosti - a u nás sa tak málo skutočne diskutuje o vnútorných postojoch a hodnotách. Môžu byť šancou a príkladom ako si MVO prerazí cestu k udržateľnosti (finančnej aj programovej) a pritom nestratí nezávislosť ani svoju dušu. No a v neposlednom rade, odkedy mám aj rolu „ma-ma" (ako to nádherne znie z úst môjho syna), tak spolu s partnerom neustále hľadáme, pýtame sa a balancujeme: liberalizmus s hranicami, veľa pozornosti s vedením k samostatnosti...a do toho sem-tam malinkého hnevy a vresky :-).

Akadémie praktického rodičovstva môžete podporiť aj pridaním obrázka s logom APR na vaše webové stránky.