english
skratky

Partner projektu APR

Medzinárodná konferencia 17. - 19. novembra 2006

Medzinárodná konferencia na tému: "Ako chceme vychovávať naše deti” sa konala 17. - 19. 11. 2006 v hoteli Barónka za účasti vyše 170 účastníkov z 24 krajín sveta. Konferencia bola medzníkom v kampani, zosumarizovala výstupy z diskusií jednotlivých krajín, pomenovala spoločné východiská pre pokračovanie kampane a ďalších spoločných akcií, ku ktorým sa účastníci zaviazali podpisom Akčnej platformy.

pdfBrožúra How do we want to raise our children (Ako chceme vychovávať naše deti) (3,45 MB)

Video z konferencie:

Video 1.

Video 2.

Video 3.

Originálna verzia sa nachádza na stránke SECRET STUDIA (100 MB).

Akadémie praktického rodičovstva môžete podporiť aj pridaním obrázka s logom APR na vaše webové stránky.