english
skratky

Partner projektu APR

Materské centrá ako Akadémie praktického rodičovstva

Únia materských centier doposiaľ ako Akadémie praktického rodičovstva certifikovala nasledovné materské centrá:

Akadémie praktického rodičovstva môžete podporiť aj pridaním obrázka s logom APR na vaše webové stránky.