english
skratky

Partner projektu APR

Obsah kurzu "Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému"

Účastníci kurzu počas stretnutí preberú spolu 7 tém:

  • Poslušnosť alebo slobodná vôľa
  • Spory medzi súrodencami
  • Negatívne emócie vo výchove
  • Tresty ako výchovné prostriedky?
  • Logické dôsledky a hranice vo výchove
  • Boj o moc alebo pozornosť za každú cenu
  • Odmeňovanie a povzbudzovanie detí

Obsah kurzu je inšpirovaný najmä potrebami samotných rodičov. Pri jeho tvorbe sme čerpali zo správ z viac ako 100 diskusií, ktoré prebehli v 27 materských centrách na Slovensku. Témy, ktoré rodičov najviac oslovili, tvoria osnovu kurzu. Konkrétne výchovné situácie sa stali námetom pre praktické cvičenia zaradené v metodike kurzu. Skúsenosti a postoje rodičov sme konfrontovali s poznatkami viacerých psychologických prístupov a škôl (napr. diel V. Satir, J. Prekop, A. Adlera, R. Dreikursa a ďalších).

Akadémie praktického rodičovstva môžete podporiť aj pridaním obrázka s logom APR na vaše webové stránky.