Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Vzdelávanie zamestnankýň a spolupracovníčok Únie materských centier

Vzdelávanie zamestnankýň a spolupracovníčok Únie materských centier považujeme za dôležité - pomáha nám vyhýbať sa chybám a kvalitne dôvodiť postupy, ktoré používame pri práci.  V r. 2017 sme sa zúčastnili dlhodobého tréningu, zameraného na rodovú rovnosť a prácu so ženami, ktoré zažívajú násilie v blízkych a intímnych vzťahoch. Na tréningu sme boli s ďalšími pomáhajúcimi organizáciami, čo nám už dnes pomáha - nielen vieme "kde" pre ženy hľadať ďalšiu pomoc, ale aj "kto" ju môže poskytnúť. 

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu je považovaný za  najucelenejšiu európsku stratégiu na odstránenie násilia páchaného na ženách a domáceho násilia. Jeho výnimočnosť spočíva v tom, že zjednotil a rozšíril ľudsko-právne dokumenty a normy, ktoré boli doposiaľ prijaté v tejto oblasti a priniesol tak komplexnú odpoveď na zastavenie násilia. A práve to z neho robí dokument globálneho významu, nazývaného OSN aj ako „zlatý štandard“. 

Počas 6 trojdňových stretnutí sme podrobne rozobrali násilie páchané na ženách jeho príznaky, formy a vzory správania násilníka. Dohovor o ľudských právach, dohovor o právach dieťaťa, CEDAW a samozrejme Istanbulský dohovor, ktorý naša vláda podpísala ako jedna z prvých krajín, no dodnes ho ako jedna z mála neratifikovala. Podrobne sme prebrali všetky jeho časti, vyskúšali sme si, ako by mali reagovať výbory pre ľudské práva, jednotlivé inštitúcie, ako môžu postupovať ženy zažívajúce násilie, ale hlavne ako by mali reagovať inštitúcie. Žiaľ zistenia, ktoré sme mali možnosť vidieť z praxe, s ktorou sa podelili všetci školiaci sa nám ukázali, že pokiaľ sa nezlepší spolupráca inštitúcií a profesií (polície, mimovládnych organizácií, súdov, zdravotníckych zariadení), nemôžeme zabezpečiť lepšiu bezpečnosť pre ženy, ktoré domáce násilie zažívajú. Skúsenosti z krajín, kde takáto multiinštitucionálna spolupráca funguje, sú dôkazom toho, že pri spájaní síl dochádza k výraznému zlepšovaniu situácie žien, detí a ďalších obetí násilia. Preto je dôležité sa spájať nielen v rámci Slovenska, ale sa potrebujeme spájať aj s inými krajinami. 

Školenie bolo robené spôsobom rolových hier, kde sme si priamo vyskúšali, ako sa môže cítiť žena, ktorá sa musí rozhodnúť, či z prostredia tyranizujúceho je schopná odísť alebo nie.

Keď tak urobí, čo ju čaká v zariadeniach, kde nikoho nepozná a musí sa zaradiť do života s cudzími ľuďmi. Musí si znovu budovať vzťah k deťom, lebo doteraz sa zaoberala

len "tyranom".

Celý cyklus školení sme absolvovali vďaka občianskemu združeniu Možnosť voľby, ktorý viedla Adriana Mesochoritisová, aktivistka za ľudské práva a práva žien zažívajúcich domáce a rodovopodmienené násilie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako si rozširovať obzory a prečo?

V marci sme spoločne s ďalšími 18 ľuďmi z rôznych organizácií absolvovali kurz posunkového jazyka pre začiatočníkov. Bola to obrovská skúsenosť, ktorá nám ukázala, že máme ešte medzery, ktoré treba vyplniť. Dôvod? Kedykoľvek môže našu poradňu navštíviť aj žena, ktorá je nepočujúca. Handicap, ktorý má, jej znemožňuje sa obrátiť na akékoľvek inštitúcie, pretože ľudí, ktorí ovládajú aspoň základy posunkového jazyka je málo. Hoci posunkový jazyk je presne taký, ako ktorýkoľvek iný cudzí jazyk. Počas troch dní sme sa naučili približne 300 znakov, ktoré stačia na prvý rozhovor, aby sme zistili, že žena potrebuje pomoc. Školiteľom bol skúsený lektor a tlmočník Robert Šarina a kurz sa uskutočnil vďaka podpore nadácie Pontis.

Ďalšie vzdelávanie sme absolvovali v téme Práca s emóciami v poradenskom procese, ktoré pripravila Slovenská komora psychológov a Coachingplus. Bol to zážitkový workshop, kde sme pomocou rolových hier, využitia farieb, kreslenia obrázkov, personifikácie rôznych predmetov a skupinových príkladov simulovali rôzne životné situácie, v našom prípade to boli ženy zažívajúce domáce násilie a deti zažívajúce šikanu. Našim cieľom bolo ukázať si, ako reagovať na rôzne situácie, ako klásť otázky, verbálne i neverbálne podporiť ženy, deti – obete. Ale aj ako pracovať s vlastnými emóciami.

Zaujímavé boli aj semináre, ktoré sme absolvovali v Medzinárodnom spoločenskom hnutí Dobro v akcii ALLATRA, ktoré boli zamerané na syndróm emocionálneho vyhorenia a psychologické hry a manipulácie v spoločnosti v každodennom živote. Oba semináre boli čiastočne teoretické a v druhej časti praktické. Moc alebo sloboda bol zameraný práve na rozpoznanie násilníka vo vzťahu (nielen žena – muž, ale aj nadriadený – podriadený, rodič – dieťa). Rôzne formy fyzické i psychické - ako je deštruktívna kritika, silové taktiky a protiopatrenia k nim. Videli sme tiež veľké množstvo manipulácií a násilia vo filmovej podobe, ktoré sa bežne vysielajú v našich médiách. V emóciách sme hovorili o príznakoch vyhorenia a emóciách, ktoré ich sprevádzajú. Ako zdiagnostikovať syndróm vyhorenia, ako začať na sebe pracovať od dychových a uvolňovacích cvičení až k sebarozvoju.

 

 

Partner UMC

Erasmus  MPSVRAxxesÚrad vládyGranty EHP a NórskaBratislavský samosprávny krajGeneralli

Partner projektu MPM

Kik_partnerZlatíčkoFax Copy

Mediálny partner MPM

Fit štýlLASER MEDIARTVS

Partner MPM v BA

Bratislava_Nove MestoHapeEkopodnikBKISPolus City CenterZľavomatOrganic BabyBudamarMiracleActive KIDS