Všetko o materských centrách

 Zoznam materských centier

Členská zóna
:: Vstúpte

Overujem prihlásenie...


Dve percentá z dane na Pravda.sk


Materské centrá »» Naše projekty
Vzájomné učenie prináša prospech celku
20. 9. 2006 12:21

Peer – learning benefitting the whole III – exit grant, podporený Nadáciou Bernarda van Leera na obdobie marec 2008 – február 2010

Projekt nadväzuje na projekty:
Peer –learning benefiting the whole I. sept.2003 – febr. 2005
Peer – learning benefiting the whole II. mar.2005 – febr.2008

Východisková situácia:

Vízia po skončení projektu:

Ciele:

  1. posilnenie regionálnych podporných štruktúr (skonsolidovať a trvalo udržať sieť)

  2. zužitkovanie výsledkov kampane Ako chceme vychovávať naše deti (zvýšiť záujem ľudí starajúcich sa o deti a verejnosti o otázky výchovy detí)

  3. dosiahnuť akceptáciu MC ako časti podporného servisu pre rodinu (advokovať za akreditáciu na MŠ a MPSVaR, aby boli MC boli uznané ako zariadenia poskytujúce starostlivosť pre rodiny s malými deťmi)

1. cieľ – aktivity:

A: Posilnenie regionálnych štruktúr a ich fungovania:
    1. inštitucionálny rozvoj (regionálne centrá)
    2. zlepšenie komunikácie dovnútra siete

B. Posilnenie vzdelávania a poradenstva v sieti:
    1. tréningy (LSP a i.)
    2. poradenstvo: regionálne (vzájomné učenie) a profesionálne (web)

2. cieľ – aktivity:

A. Konsolidácia detičkovskej kampane:
    1. vytvorenie expertnej pracovnej skupiny
    2. diskusie v MC
    3. medzinárodná spolupráca (prenos dobrej praxe z nemeckej siete)
    4. medzinárodná konferencia (20.-23.11.2009)

B. Konsolidácia profilu MC:
    1. pozdvihnutie úrovne MC – „MC ako univerzity rodičovstva“

3. cieľ – aktivity

A. zužitkovanie výsledkov dopadovej štúdie

  1. rozšírenie výsledkov dopadovej štúdie (workshopy, okrúhle stoly)
  2. advokácia a lobing – zaradenie do štátnych štruktúr (MŠ, MPSVaR)
  3. PR aktivity (naštartovanie verejnej diskusie o MC a ich mieste v systéme prorodinnej starostlivosti, soc.prevencie a systéme informálneho vzdelávania)

Očakávané výsledky:

1.cieľ:
- 4 regionálne centrá s jasnou kompetenciou a systémom práce, založené na LSP a regionálnych potrebách
- 100 MC v sieti, z nich min. 70 relatívne stabilných a aktívnych

2. cieľ:
- skriptá univerzít akreditované na MŠ

3. cieľ:
- zlepšenie vzťahov so samosprávami
- MC v Zákone o soc.službách
- akreditácia univerzít rodičovstva na MŠ
- prizývanie ÚMC ako partnerov na komentovanie zákonov
- participácia našich zástupkýň v štátnych komisiách

Evaluácia a monitoring:

Výzvy:

A. Vnútorné:

B. Vonkajšie:

Zodpovedná za projekt: Elena Bakošová, Centrum pre rozvoj siete, elena@materskecentra.sk

  :: Debatný klub
  :: Poradňa

  :: Webmail

 AKTUÁLNE PROJEKTY
Akadémie praktického rodičovstva
Láskavo
do života
Vstúpte
s dieťaťom
Míľa pre mamu
7. mája 2011

  Partneri

SLSP_cyan145.jpg, 20kB  SpolupracujemePosledná aktualizácia stránky: 23. 11. 2009 o 11:26.
Copyright © 2006-2009 Únia materských centier. Všetky práva vyhradené.
Obsah článkov je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupnenie tohoto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.