Všetko o materských centrách

 Zoznam materských centier

Členská zóna
:: Vstúpte

Overujem prihlásenie...


Dve percentá z dane na Pravda.sk


Materské centrá »» Naše projekty
Pomáhať ma baví
7. 3. 2007 08:38

Záverečná správa o projekte podporenom Nadáciou Intenda
POMÁHAŤ MA BAVÍ
intenda

Číslo grantu: 11/PR/06
Názov organizácie: Únia materských centier
Názov projektu: Pomáhať ma baví
Osoba, ktorá vypracovala správu, tel. č.: PhDr. Saskia Repčíková, 0905 741 565
Výška grantu: 16 400,- Sk
Dátum začatia projektu: 1. 8. 2006

Naplnenie cieľov projektu:

Primárnym cieľom projektu bolo vo fungujúcej sieti 60 členských materských centier profesionalizovať prácu s dobrovoľníkmi – vytvoriť systém informácií, komunikácie, vzdelávania, motivácie a koordinácie dobrovoľníckej práce mladých ľudí pre celý región. Osvedčenú jednorazovú prácu s dobrovoľníkmi pri fundraisingových zbierkach sme pomocou projektu plánovali rozvinúť do kontinuálnej spolupráce mladých dobrovoľníkov s materskými centrami v ich blízkosti, ktorá bude v mladých ľuďoch budovať nielen vzťah k samotnej dobrovoľníckej práci, ale rozvíjať aj ich vedomie občianskej spolupatričnosti, zdieľania a potreby verejnej prospešnosti.

Konkrétnym merateľným cieľom projektu bol rozbeh prvej veľkej samostatnej dobrovoľníckej aktivity Únie materských centier – celoslovenskej finančnej zbierky Vychutnávame si materstvo plnými dúškami. Tento cieľ sa podarilo naplniť – kým v roku 2006 sa prípravy na zbierku zúčastnili MC v 3 mestách na Slovensku, 12. mája v roku 2007 to budú materské centrá z viac ako 35 miest na Slovensku. V predaji bude 50 000 pohľadníc s motívom materstva a úlohou dobrovoľníkov bude aj pomocou nich získavať prostriedky pre „ich“ materské centrum.
Záver:
V dňoch 12. – 13. 5. 2007 sa uskutočnila celoslovenská verejná zbierka si Vychutnávame si materstvo plnými dúškami – materina dúška pre materské centrá. Podľa predbežných informácií sa v 36 materských centrách zúčastnilo zbierky viac ako 500 mladých dobrovoľníkov a vyzbieraná suma je viac ako 500 000,- Sk. Táto suma sa použije na činnosť materských centier.

Aktivity v rámci projektu:

Z plánovaných aktivít sme realizovali časť:

 1. tréning koordinátorov dobrovoľníckej práce, časť I., august 2006, Ružomberok
  - na tomto tréningu sme založili regionálne centrá dobrovoľnícke práce – Humenné, Ružomberok, Žiar nad Hronom a Bratislava. Vyškolili sme regionálne koordinátorky dobrovoľníkov – Elenu Bakošovú, Oľgu Koreňovskú, Branislavu Beňovú a Jasminu Dedić. Koordinátorky absolvovali prvú časť tréningu, zameranú na prácu s dobrovoľníkmi v materskom centre, motivačné techniky a techniky manažovania dobrovoľníckej práce – motivácia, riadenie, hodnotenie a kontrola.

  Tréning koordinátorov dobrovoľníkov, časť II., apríl 2007, Bratislava
  - druhá časť tréningu bola zameraná na informácie, konkrétne súvisiace so zbierkou. K tréningu sme vydali súbor informačných materiálov a manuál dobrovoľníckej práce, spolu s formulármi prihlášok dobrovoľníkov, listov pre školy a ďalšími infomateriálmi.

 2. informácie v časopise Materské centrá
  - v júnovom vydaní časopisu Materské centrá sme sa dobrovoľníctvu venovali ako kľúčovej téme a informácie sme zosumarizovali spolu so skúsenosťami z dobrovoľníckej práce a z tréningu koordinátorov dobrovoľníkov do manuálu, ktorý bol pripravený k druhej časti tréningu.
  V júnovom vydaní časopisu Materské centrá pripravujeme vyhodnotenie dobrovoľníckej práce pri zbierke.
  V októbrovom vydaní časopisu sa pripravuje informácia o interaktívnej časti portálu – ponuke a hľadaní dobrovoľníckej práce.
 3. informácie a manuál (brožúra) na www.materskecentra.sk
  - informácia o projekte Pomáhať ma baví je umiestnená na webstránke www.materskecentra.sk, pred samotnou realizáciou zbierky bola doplnená o vložený manuál z tréningu (pdf, 173 kB) a rubriku dobrovoľníckej práce v časti webstránky Podporte nás, umiestnenom na domovskej stránke v hlavnom menu;

Cieľová skupina:

Cieľovou skupinou sú mladí dobrovoľníci, ktorí už jednorazovo spolupracovali s MC pri Guinnessovom rekorde v kočíkovej míli, zbierkach Modrý gombík (UNICEF) a Nezábudka (Liga za duševné zdravie). Časť týchto dobrovoľníkov sa už v tomto období trvalo podieľa na aktivitách MC a ich prínos bol veľmi viditeľný v Míli pre mamy (kočíková míľa na 25 miestach na Slovensku) a zbierke Vychutnávame si materstvo plnými dúškami, ktoré sa uskutočnia súčasne 12. a 13. 5. 2007 na celom Slovensku.

Na organizácii Míle pre mamy a zbierke Vychutnávame si materstvo plnými dúškami sa zúčastnilo cca 500 (pôvodne plánovaných) 350 dobrovoľníkov, z toho minimálne 100 dobrovoľníkov, ktorí už s materskými centrami spolupracujú dlhodobo. Rozvinuli sa sociálne a komunikačné zručnosti u mladých ľudí, títo sú schopní zahrnúť dobrovoľnícku prácu do svojho študijného a neskôr profesijného rastu. U študentov sociálnej práce znamená dobrovoľníctvo v materskom centre

významný prínos k štúdiu a dobrovoľnícka práca sa stáva i predmetom seminárnych, či diplomových prác. (Martinské rodinné centrum, MC Vševedko Ružomberok).

Celkovú úspešnosť projektu môžeme hodnotiť až po komplexnom vyhodnotení zbierky, už teraz je však jeho prínos viditeľný v zvýšení ochoty aktivistiek a líderiek v materských centrách zúčastňovať sa a organizovať celoslovenské podujatia – bez významnej pomoci mladých dobrovoľníkov by to vôbec nebolo možné. Prvé reakcie líderiek MC potvrdili, že zapojenie mladých dobrovoľníkov do zbierky prinieslo nové vzťahy a spoluprácu.

Naša vízia práce s dobrovoľníkmi je pokračovaním projektu – aj do budúcnosti chceme mať spoľahlivé a entuziastické tímy mladých ľudí, ktorým záleží nielen na vlastnom prospechu, ale ktorí vidia zmysel aj v pomoci iným. Chceme po úspešnom štarte aj ďalej pokračovať v zbierke Vychutnávame si materstvo plnými dúškami a tak získavať časť financií, potrebnú pre udržateľnosť materských centier.

Ďakujeme Nadácii Intenda za pomoc a podporu tohto úsilia.

Finančná tabuľka za obdobie 1. 8. 2006 – 30. 4. 2007
A. Položky platené z prostriedkov Nadácie Intenda
Rozpis položiek uvádzajte prosím podľa schváleného rozpočtu.
Finančná tabuľka

B. Iné zdroje
Keďže podmienkou získania grantu bolo aj 20% finančnej alebo nefinančnej spoluúčasti organizácie na projekte (z toho minimálne 10% finančnej spoluúčasti), súčasťou finančnej správy je aj vyúčtovanie finančných prostriedkov získaných na daný projekt z iných zdrojov.

Ak Vaše „Iné zdroje“ v projekte tvorili viac ako 20%, aj v tom prípade stačí vyúčtovať len 20%!
Prosím uveďte presný názov a výšku finančných prostriedkov od ostatných darcov v rámci toho istého projektu a priložte fotokópie účtovných dokladov vzťahujúcich sa na tento grant.
Finančná tabuľkaV Bratislave, dňa 15. 5. 2007
Vypracovala: Saskia Repčíková

  :: Debatný klub
  :: Poradňa

  :: Webmail

 AKTUÁLNE PROJEKTY

  Partneri

SLSP_cyan145.jpg, 20kB  SpolupracujemePosledná aktualizácia stránky: 13. 10. 2010 o 19:15.
Copyright © 2006-2009 Únia materských centier. Všetky práva vyhradené.
Obsah článkov je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupnenie tohoto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.