Všetko o materských centrách

Celonárodná Kampaň

"Dovoĺte mi vstúpiť s dieťaťom"Materské centrá »» ZPDaR články
Slovníček pojmov
9. 6. 2007 20:26

Kampaň cielené šírenie myšlienok propagujúcich isté spoločenské podnetné hodnoty
Iniciatíva úsilie o presadenie názorov v praxi
Koncepcia – spôsob chápania niečoho, osnova

Bariéry – predsudky , prekážky zábrany /pomyslené i reálne
Benefit – zisk v nefinančnom vyjadrení
Dominový efekt – reťazová reakcia
Dopyt – záujem o získanie, úsilieo nadobudnutie
Etika – morálka, súbor mravných noriem
Filozofia podnikania – koncepcia, chápanie podstaty podnikateľských aktivít
Firemná stratégia – spôsob plánovania a riadenia činností v podniku
Hodnotiace kritériá – vybrané ukazovatele ktoré sú predmetom porovnávania
Kritérium – miera posudzovania vybraných ukazovateľov
Kvalita – akosť, hodnota, súhrn vlastností odlišujúcich predmet, jav…
Ľudskosť – “človečenstvo”, dodržiavanie zásad morálneho a etického správania jednotlivca
Normatív – predpis, ustanovenie, pravidlo
Partnerstvo – spolupráca, nadviazanie priateľských vzťahov
Podpora – peňažná alebo nepeňažná výpomoc
Ponuka – množstvo tovaru,ktoré je na predaj
Priateľský k deťom – prívetivý, srdečný, úprimný vzťah k deťom
Profit – zisk, výnos, úžitok
Synergia – spolupráca, súčinnosť,spolupôsobenie
Štandard – bežná, dobra úroveň,ustálená miera
Ústretovosť – rešpekt, ochota vyhovieť istým požiadavkam
Vnímavosť – citlivé reagovanie na potreby, citlivý na dojmy


Iniciatíva kampane

"Vstúpte s dieťaťom"Certifikované zariadenia

Fotografie


  Partneri


KONTAKT

vstuptesdietatom@materskecentra.sk


Posledná aktualizácia stránky: 10. 2. 2011 o 14:07.
Copyright © 2006-2008 Únia materských centier. Všetky práva vyhradené.
Obsah článkov je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupnenie tohoto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.