Všetko o materských centrách

Celonárodná Kampaň

"Dovoĺte mi vstúpiť s dieťaťom"Materské centrá »» ZPDaR články
Princíp hodnotenia
9. 6. 2007 18:39

Rodičia v jednotlivých regiónoch Slovenska hodnotia stravovacie, ubytovacie zariadenia a obchody z pohľadu, či dané zariadenie umožňuje pohodlné a príjemné využívanie jeho služieb aj pre rodiny s malými deťmi.
Rodiny s deťmi vyhľadávajú, testujú a navrhujú na ocenenie tie zariadenia, ktoré v procese poskytovania služieb zohľadňujú ich špecifické potreby.
Zariadenia, ktoré splnia povinné kritériá pre svoju kategóriu (viď.formuláre) získajú ocenenie v podobe Certifikátu a nálepky s logom súťaže, ktoré slúžia na identifikáciu a informovanie verejnosti, že dané zariadenie poskytuje kvalitné služby pre rodiny s deťmi a zaväzuje sa dodržiavať princípy ústretového správania dlhodobo.

Zariadenia vyhľadáva Únia materských centier prostredníctvom verejnosti a jednotlivých materských centier v rôznych mestách rámci celého Slovenska. Návrhy na ocenenie môžu dať priamo „užívatelia“ teda rodiny, materské centrá, ale prihlásiť sa môžu aj samotní majitelia zariadení, ktorí majú záujem získať certifikát a identifikujú sa s myšlienkou kampane.
Navrhovatelia musia vyplniť príslušný formulár, ktorí nájdu spolu s kompletnými informáciami o projekte na www.materskecentra.sk – Dovoĺte mi vstúpiť s dieťaťom.

Ak príde koordinátorke súťaže tip na nejaké zariadenie, kontaktuje miestne príslušné MC, prípadne najbližšie MC so žiadosťou o otestovanie zariadenia. MC by malo poveriť jednu osobu, ktorá je so súťažou oboznámená a ktorá si s radosťou (dôležité je, nie z povinnosti) testovanie vychutná a zorganizuje. Aby toto testovanie prebehlo čo najpríjemnejšie a s potrebnými výstupmi, ponúkame návod, ktorý môžete, ale nemusíte využiť.

Ako na to?

1. Dohodnúť si stretnutie s majiteľom zariadenia – stručne v telefóne oznámiť prečo kontaktujete práve jeho, princíp súťaže a kto ju organizuje, ponúknuť mu možnosť naštudovania si materiálov o súťaži vopred – buď mu poslať mailom alebo ho odkázať na webovú stránku materských centier.
2. Zobrať so sebou dotazník s kritériami a na stretnutie prísť trochu skôr, posedieť, poobzerať sa, najlepšie zobrať aj svoje dieťa a nechať ho zariadenie skúmať. Zobrať so sebou aj letáčik súťaže ( tlač je v príprave)
3. Na stretnutí s majiteľom podrobnejšie vysvetliť princípy a cieľ súťaže, ak nejaké kritérium nespĺňa odporučiť mu jeho naplnenie, ponúknuť benefity- čo mu zapojenie sa do súťaže môže priniesť. V prípade, že na stretnutí všetky kritériá sú naplnené a majiteľ súhlasí, získať od neho príslušné kontakty (adresa zariadenia, kont.osoba, tel.číslo) pre zoznam.
4. Ak niektoré kritérium nie je splnené, ale zariadenie má záujem ho naplniť- po dohodnutom čase sa vrátiť do zariadenia a zistiť, či toto kritérium je už splnené, ak áno, získať súhlas majiteľa a postup podľa bodu 3.
5. Vyplnený dotazník s vyznačením splnených kritérií, súhlasom a kontaktom na zariadenie odoslať koordinátorke

Čo sa bude diať ďalej?

Po navrhnutí zariadenia na ocenenie príslušným MC( po obdržaní vyplneného testovacieho dotazníka) koordinátorka súťaže pošle na adresu MC certifikát s nálepkou, ktorý zástupkyňa MC odovzdá zariadeniu.

Materské centrá môžu aj samé vyhľadávať vo svojom okolí zariadenia, ktoré spĺňajú kritériá vo svojej kategórii, podmienkou je tiež otestovanie zariadenia. Odovzdanie nálepky a certifikátu môžte spojiť s nejakou príjemnou akciou Vášho mat.centra, pozvať regionálne médiá a využiť túto udalosť pre svoju medializáciu. Záleží už len na Vás.

Prajeme Vám veľa zábavy pri testovaní, príjemné chvíle a nech sa Vám podarí takýchto zariadení otestovať čo najviac. Aby sa vo Vašom meste rodičom s deťmi príjemne žilo a aby sme pri potulkách s deťmi vedeli, kam zájsť.


Iniciatíva kampane

"Vstúpte s dieťaťom"Certifikované zariadenia

Fotografie


  Partneri


KONTAKT

vstuptesdietatom@materskecentra.sk


Posledná aktualizácia stránky: 10. 2. 2011 o 14:07.
Copyright © 2006-2008 Únia materských centier. Všetky práva vyhradené.
Obsah článkov je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupnenie tohoto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.