Všetko o materských centrách

Celonárodná Kampaň

"Dovoĺte mi vstúpiť s dieťaťom"Materské centrá »» ZPDaR články
Ciele kampane
9. 6. 2007 18:41

Naša kampaň:

 1. informuje širokú verejnosť o poslaní materstva a rodičovstva na Slovensku,

 2. poukazuje na nevyhnutnosť uznania práv rodín v našej spoločnosti,

 3. identifikuje špecifické potreby rodín s malými deťmi,

 4. analyzuje súčasný stav vo vytváraní podmienok pre rodiny na všetkých úrovniach (národnej, regionálnej, podnikovej, jednotlivca…),

 5. vedie k cielenému správaniu zúčastnených, k uvedomeniu si potrieb a následnému vytváraniu podmienok prijateľných pre našu cieľovú skupinu,

 6. prispieva k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb,

 7. vychováva k prirodzenej ústretovosti, k profesionálnejšiemu správaniu jednotlivcov a skupín vo vzťahu k rodinám,

 8. vedie k objektívnej náročnosti a kritickému posudzovaniu situácií nás rodičov, k aktívnejšiemu záujmu o vstupovanie do rozhodovacích procesov, ktoré sa nás bezprostredne týkajú a majú v budúcnosti vplyv na život našich detí,

 9. učí ľudí jasne definovať svoje požiadavky a presadiť ich do praxe,

 10. poukazuje na nevyhnutnosť spolupráce subjektov s dôrazom na aktivity komunitného rozvoja,

 11. oceňuje tých, ktorí vytvárajú prostredie pre rodičov a deti, prihliadajú osobitne na ich potreby v stratégii svojho podnikania (Iniciatíva Zariadenia Priateľské k deťom a rodinám)

 12. navrhuje opatrenia na zlepšenie postavenia rodín do budúcnosti.

Chceme:

 1. meniť myslenie ľudí, ich vnímanie bežných životných situácií a podnietiť ich k aktívnejšiemu správaniu:

  1. neakceptovaniu nekvality, priemernej kvality a neústretovosti,

  2. vzbudiť záujem o regionálne dianie,

  3. zapojiť rodiny s deťmi do života v komunitách,do verejnej diskusie na tému rodičovskeh priblematiky,

 2. chceme definovať požiadavky a potreby rodín s malými deťmi a presadiť ich záujmy v praxi,

 3. mediálnymi výstupmi informovať, scitlivovať a aktivizovať verejnosť k problému diskriminácie rodín s malými deťmi,

 4. prispieť k odstráneniu fyzických ako aj psychických bariér, ktorým rodičia s malými deťmi denne čelia.

Konečným dlhodobým cieľom kampane je prispieť k vytváraniu spoločnosti priateľskej k deťom a rodinám v čo najširšom ponímaní, aby zohľadňovanie ich potrieb bolo súčasťou a samozrejmosťou spoločenského a podnikateľského myslenia na Slovensku.


Iniciatíva kampane

"Vstúpte s dieťaťom"Certifikované zariadenia

Fotografie


  Partneri


KONTAKT

vstuptesdietatom@materskecentra.sk


Posledná aktualizácia stránky: 10. 2. 2011 o 14:07.
Copyright © 2006-2008 Únia materských centier. Všetky práva vyhradené.
Obsah článkov je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupnenie tohoto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.