Všetko o materských centrách

 Zoznam materských centier

Členská zóna
:: Vstúpte

Overujem prihlásenie...


Dve percentá z dane na Pravda.sk


Materské centrá »» Napísali sme o sebe
Materské a rodinné centrá by mali byť súčasťou moderného sociálneho systému, najmä v oblasti sociálnej prevencie v rodine
16. 3. 2011 15:14

Ing. Martina Lukáčová, ÚMC

Najefektívnejšie pôsobenie preventívnych aktivít je možné dosiahnuť, ak subjekty vykonávajúce prevenciu sú prirodzene akceptované cieľovou skupinou a účasť na aktivitách je dobrovoľným rozhodnutím účastníkov. Tiež je vhodné, aby aktivity ako aj miesto ich výkonu boli prispôsobené špecifikám cieľovej skupiny. Materské a rodinné centrá sa preto javia ako vhodný partner verejnej správy pre vykonávanie prevencie vzniku krízy v rodine podľa §10 Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktorú majú obce a mestá v zmysle §75 vykonávať v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti.

Materské a rodinné centrá (MC/RC) môžeme charakterizovať ako:

• Mimovládne organizácie (prevažne občianske združenia) – vznikajúce na základe potrieb rodičov. Sú zakladané prevažne matkami na materskej a rodičovskej dovolenke avšak poskytujú priestor pre sebarealizáciu každého, kto prejaví záujem. Sú to organizácie postavené na dobrovoľníckej práci a rozvoji svojpomoci v komunite rodín, uplatňuje sa v nich kolektívne rozhodovanie a deľba práce.

• Zariadenia umožňujúce komunitný život rodín – prostredie bezpečné a priateľské k deťom, otvorené pre všetkých, poskytujúce návštevníkom možnosť individuálnych aktivít ako aj organizovaný program. V mnohých MC/RC sú poskytované aj rôzne podporné služby pre rodiny s malými deťmi.

Materské/rodinné centrá poskytujú mnohorakú podporu rodinám. Ich výrazný príspevok pre spoločnosť spočíva v realizácii prevencie rôznych negatívnych sociálnych javov, predchádzania krízam v rodine, v udržiavaní zdravých vzťahov v rodine a miestnom spoločenstve. MC/RC sú motivačné prostredie, ktoré umožňuje rozvoj sociálneho potenciálu spoločnosti a sú vzhľadom na symbolické poplatky prístupné všetkým sociálnym vrstvám.

Aktivity vychádzajú z potrieb návštevníkov – rodín s deťmi, sú flexibilné, nízkonákladové s možnosťou viaczdrojového financovania. Vytvárajú alternatívu k stereotypu každodenných povinností, umožňujú nielen relax a psychohygienu, ale i možnosť vytvárania sociálnej siete,

vzdelávania, osobného rozvoja ako rodiča tak i dieťaťa.

Dohoda o spolupráci

Pre zlepšovanie podmienok existencie materských a rodinných centier podpísala Únia materských centier v roku 2006 Dohodu o spolupráci so Združením miesť a obcí Slovenska. ZMOS sa zaviazalo vplývať na členské mestá a obce, aby podporovali sociálne aktivity centier v prospech rodín s malými deťmi. Na druhej strane sa ÚMC zaviazala podporovať aktívnu participáciu centier a jej líderiek a lídrov na správe vecí verejných. V roku piateho výročia podpisu tejto dohody pristúpila ÚMC k zhodnoteniu situácie.

Materské a rodinné centrá majú v 8-mych mestách a obciach Slovenka 9 poslankýň a poslancov v mestkých/obecných zastupiteľstvách a v 17-tich mestách a obciach až 20 členov v odborných komisiách pri zastupiteľstvách.

V roku 2010 malo 46 MC/RC mestské/obecné priestory, z toho sa symbolickú cenu alebo zdarma užívalo tieto priestory 30 centier. Zníženú cenu energií alebo nájmu malo 18 centier. Ostatné centrá užívali iné priestory, kde až 12 centier znášalo náklady viac ako 100€ mesačne.

Pôsobenie centier v mestách/obciach

• MC/RC prevádzkujú viac ako 5 tisíc m2 nebytových priestorov, ktoré sú k dispozícii nielen na organizovaný program, ale i pre voľné trávenie času návštevníkov ( bežná údržba spravidla na náklady centier)

• MC/RC majú priestory otvorené v priemere 4,25 dní v týždni, spolu viac ako 1000 hodín týždenne

• v celoslovenskom meradle MC/RC evidujú viac ako 7000 vstupov dospelých a viac ako 8500 vstupov detí mesačne

• v MC/RC pravidelne dobrovoľnícky pracuje viac ako 440 členov a 390 dobrovoľníkov

  :: Debatný klub
  :: Poradňa

  :: Webmail

 AKTUÁLNE PROJEKTY

  Partneri

SLSP_cyan145.jpg, 20kB  SpolupracujemePosledná aktualizácia stránky: 16. 3. 2011 o 15:24.
Copyright © 2006-2009 Únia materských centier. Všetky práva vyhradené.
Obsah článkov je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupnenie tohoto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.