Všetko o materských centrách

 Zoznam materských centier

Členská zóna
:: Vstúpte

Overujem prihlásenie...


Dve percentá z dane na Pravda.sk

Dve percentá pre Úniu materských centier

Využite príležitosť podporiť celospoločenské aktivity v prospech všetkých rodín na Slovensku a darujte 2% pre Úniu materských centier, tlačivo ku 2% z dane
(tlačivá ku 2% z dane pre právnické osoby, fyzické osoby typ A, typ B)

Získané prostriedky z 2 percent Únia materských centier použije
  • na prevenciu psychických a fyzických problémov súvisiacich s tehotenstvom, pôrodom/ narodením a dojčením v rámci informačno-osvetovej kampane Láskavo do života,
  • na poskytovanie sociálnej pomoci a poradenstva rodičom na materskej a rodičovskej dovolenke formou lobbyingových aktivít i osobného poradenstva,
  • zachovanie kultúrnych hodnôt formou organizovania tradičnej oslavy Dňa matiek “Míľa pre mamu” ako podujatia, ktoré pozdvihuje hodnotu materstva,
  • podporu vzdelávania cez akreditovaný kurz “Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému”,
  • na prácu s dobrovoľníkmi v materských centrách v rámci Európskeho roka dobrovoľníctva.

Únia materských centier, okrem svojich aktivít a kampaní v prvom rade združuje vyše 70 členských materských a rodinných centier po celom Slovensku. Materské a rodinné centrá sú miesta s preventívnym významom ochrany pred sociálno-patologickými javmi.

Údaje: Únia materských centier, Godrova 6, Bratislava 811 06, IČO: 30847508, tlačivo

Extra príležitosť pre deti aj rodičov

Ak chcete uľahčiť svojim deťom cestu do sveta dospelých, uzatvorte pre nich v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., prvé stavebné sporenie pre deti JUNIOR EXTRA V čom sú výhody tohto sporenia? ...čítajte ďalej

Čo je u nás nové?
Detské slniečka 2011
31. 3. 2011 08:26

MVDr. V. Kulichová MC Slniečko Vranov nad Topľou

Verejná zbierka Detské slniečka na podporu a rozvoj MC Slniečko vo Vranove nad Topľou prebiehala v dňoch 21.3.- 25.3. 2011. Čistý výnos 242,48€ bol slávnostne vložený na účet a my sme si mohli znovu v duchu povedať, akí sú naši Vranovčania solidárni a skvelí ľudia. Každý z nás si hľadá svoje miesto pod slnkom a niekomu to ide ľahko, inému kľukatejšie. 1463 ks magnetiek v tvare slniečka nášho loga vzniklo vďaka úžasným ľuďom, ktorých srdcia bijú aj pre iných.Veľkolepá oslava narodenín Prešporkova
26. 3. 2011 20:49

Denisa Gálová, Rodinné Centrum Prešporkovo, Bratislava – Staré Mesto

V nedeľu 6. marca 2011 sa v rodinnom centre Prešporkovo uskutočnila oslava 6. výročia založenia tohto občianskeho združenia. Stretnutia sa zúčastnili počujúci i nepočujúci rodičia a ich deti. O prípravu a občerstvenie na oslavu sa postarali členky Prešporkova a ich pomocníci. Vzácnym hosťom oslavy bola starostka p. Rosová a jej spolupracovníci z mestského úradu Starého Mesta. V úvode oslavy sme privítali zakladateľky Prešporkova: Katku Králikovú, Mirku Vojtková a Kristínu Halásovú.


Reálna možnosť zodpovednej voľby pre rodinu
23. 3. 2011 12:47

Mgr. Dušana Bieleszová

"Teraz je čas pre family mainstreaming, presunutie rodiny a rodinne orientovanej politiky do popredia politického záujmu. Pretože rodina predstavuje prvé miesto socializácie a vytvárania vzťahov budúcich generácií. Politika sa musí začať spravodlivo správať voči matkám a rodine. To v prvom rade znamená ponúkať rovnocenné alternatívy pri výbere spôsobu zosúladenia rodinného a profesného života," uviedla vo svojom vystúpení na konferencii s témou „Úloha rodinnej politiky v procese demografickej zmeny“ europoslankyňa Anna Záborská. Európsky hospodársky a sociálny výbor pripravil konferenciu v rámci zahájenia tematického týždňa pod názvom "Európa pre rodiny, rodiny pre Európu."

Polepetko v RC Macko
21. 3. 2011 09:04

Lenka, RC Macko

„Do sveta ma vedie pieseň veselá, veď mi mamka maslo chlebom natrela, na cestu mi nabuchtila pekáče, nech jej drahé dieťa hladom neplače…“ Takto si spieval Polepetko v úvode rozprávky Petra Stoličného, ktorá 17. marca v RC Macko ožila v podaní Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho. Divadielko a autogramiáda knižky o Polepetkovi k nám prilákali plnú herňu detí, rodičov i starých rodičov, dobre sa zabávali na Polepetkovom popletenom príbehu a spoločne s ním a princeznou Pletanou si zaspievali známe pesničky Jána Strassera.

Kmeňové bunky a ich zdroje
21. 3. 2011 08:50

MVDr. Viera Kulichová MC Slniečko Vranov nad Topľou

Mamička trojročnej Sofii Ely Bc. Lucia Bančanská nás požiadala o spoluprácu pri prezentácii kmeňových buniek a ich zdrojov. Ako študentka odboru biológie katolíckej univerzity v Ružomberku pracuje na príprave diplomovej práce. Veľmi radi sme jej vyhoveli a posielame vám zopár momentiek z jej prvej prezentácie v MC.

Emerka v marci pripravuje...
18. 3. 2011 09:09

Jana Oravcová

Aj v tomto mesiaci spojíme prijemné s užitočným. Pripravili sme pre detičky cvičenie na fitloptách s anglickými pesničkami. Nielenže spravíme niečo pre svoje zdravie, ale sa aj niečo naučíme. Takže hurááá do toho …, uvidíme sa každú stredu.

Vzhľadom k tomu, že naše osadenstvo sa priebežne mení opäť sme do diskusie v rámci projektu APR oprášili a spojili v jedno tému „Hranice a tresty u detí“.Na aktivity bohatý február v EMERKE, Prešov – Sekčov
18. 3. 2011 09:06

Jana Oravcová

Čas letí a tak rýchlo utiekol aj ďalší z mesiacov, február. Bol to krátky mesiac, ale veľmi bohatý na aktivity, činnosti, zábavu a pevne verím, že pre našich najmenších, na krásne spomienky.Predčasniatka v prešovskej Emerke
18. 3. 2011 09:00

Jana Oravcová

Nebolo to tak dávno ( 17.11. 2010 ) čo sme u nás v Emerke slávili po prvýkrát Medzinárodný deň predčasne narodených deti a už sme sa v našich aktivitách posunuli o kúsok ďalej. Stretnutia podpornej skupiny rodičov predčasne narodených deti sa konajú v našom centre každý posledný štvrtok v mesiaci. Tu sa to však nekončí. Sme zapojení do jedinečného projektu „Mamy pre mamy“, kde v rámci tvorivých dielni vyrábame darčeky pre mamičky, ktoré sú dlhodobo hospitalizované so svojimi predčasne narodenými bábätkami. Tieto malé pozornosti sú emotívnou formou podpory pre tieto mamičky. Naša výroba sa nevzťahuje len na darčeky, šijeme a pletieme čiapočky, ponožky pre bábätka v inkubátoroch.

Tlačová správa o.z Dobré srdcia hľadajú...
17. 3. 2011 07:20

Bratislava, 16.3.2011

Iniciatíva Dobré srdcia hľadajú…, založená na podnet prípadu pani Kataríny Azab, ktorá vyše dvoch rokov hľadá v Káhire svojho uneseného syna Adama, dnes pred zástupcami médií zhodnotila svoju úlohu a činnosť oficiálne ukončila. Jej členovia spolu za účasti Kataríny Azab zároveň oznámili, že činnosť iniciatívy preberá a ešte ju rozširuje novozaložené občianske združenie Dobré srdcia hľadajú… Jeho koordinátorkou bude advokátka Andrea Císarová, ktorá sa už 6 rokov venuje viacerým podobným prípadom.

MAMA do darcovskej SMS pre materské centrum
16. 3. 2011 15:23

tlačová správa, 11. marec 2011

Úniu materských centier, organizáciu zastrešujúcu viac ako 70 materských a rodinných centier na Slovensku môžete podporiť darcovskou SMS do 31. októbra 2011. Sumou 1 €/ 30 Sk zaslanou na číslo 877 s textom DMS(medzera)MAMA prispejete na aktivity materských a rodinných centier v prospech rodín s malými deťmi.

Materské a rodinné centrá by mali byť súčasťou moderného sociálneho systému, najmä v oblasti sociálnej prevencie v rodine
16. 3. 2011 15:14

Ing. Martina Lukáčová, ÚMC

Najefektívnejšie pôsobenie preventívnych aktivít je možné dosiahnuť, ak subjekty vykonávajúce prevenciu sú prirodzene akceptované cieľovou skupinou a účasť na aktivitách je dobrovoľným rozhodnutím účastníkov. Tiež je vhodné, aby aktivity ako aj miesto ich výkonu boli prispôsobené špecifikám cieľovej skupiny. Materské a rodinné centrá sa preto javia ako vhodný partner verejnej správy pre vykonávanie prevencie vzniku krízy v rodine podľa §10 Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktorú majú obce a mestá v zmysle §75 vykonávať v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti.

Sviatok žien v Slniečku
11. 3. 2011 08:57

MVDr. Viera Kulichová MC Slniečko Vranov nad Topľou

MC Slniečko navštevujú ženy – matky. Dnes nám k nášmu sviatku otecko Marek opravil dvierka na skrinke a zmontoval stojan na jarnú burzu. Mamička Martinka Halasová nám priniesla sladučkú čokoládu, Katka Mihališinová hneď po príchode poblahoželala spolu oslavenkyniam, a ja som sa snažila popriať sebe i ostatným ŽENÁM do ďalšieho dobrodružného života veľa zdravia, elánu a Božej milosti. Rozdali sme si po ovocnom cukríčku, slniečko sa na nás celý deň usmievalo a bola nám hej…Nech žijú všetky ženy, muži a bez detí ani krok. Všetko najlepšie k sviatku žien prajú aj mamičky z Vranova.

Sadrové obrázky
10. 3. 2011 12:59

MVDr. Viera Kulichová MC Slniečko Vranov nad Topľou

Dospelí aj malé deti s obľubou pracujú s prírodným materiálom. Preto sme sa na žiadosť nových mamičiek rozhodli pripraviť takéto tvorivé dielne a naučiť ich urobiť sadrové obrázky. Lektorka MC Mimka priniesla hotové odliate sadrové rámčeky a krabicu plnú krásnych servítok. Hneď sa porozoberali a začalo sa tvoriť.
Míľa pre mamu na 38 miestach po celom Slovensku
9. 3. 2011 07:46

tlačová správa, 7. marec 2011

Únia materských centier zverejnila zoznam miest a obcí kde sa v sobotu, 7.mája 2011 uskutoční najväčšia oslava Dňa matiek. Z celkového počtu 138 miest a 2883 obcí na Slovensku sa tohtoročné podujatie Míľa pre mamu uskutoční na 38 miestach.


Karneval v Materskom centre Včielka
9. 3. 2011 06:54

MC Včielka

Tradičný valentínsky karneval v Materskom centre Včielka na Rozkvete sa síce konal niekoľko dní po tom pravom Valentínovi, nikomu to však nevadilo. Mamičky i tatinovia s láskou nastrojili svojich drobcov do kostýmov od výmyslu sveta a sprevádzali ich , u poniektorých doslova, na prvom spoločenskom podujatí v ich živote. Promenáda masiek, niektorých trošku ustráchaných, končila osobitným predstavením každej masky zvlášť, veď nebola by to škoda poriadne si nepozrieť každú jednu a venovať jej potlesk i malú odmenu?ďalšie články...
  :: Debatný klub
  :: Poradňa

  :: Webmail

 AKTUÁLNE PROJEKTY

  Partneri

SLSP_cyan145.jpg, 20kB  SpolupracujemePosledná aktualizácia stránky: 12. 7. 2011 o 14:53.
Copyright © 2006-2009 Únia materských centier. Všetky práva vyhradené.
Obsah článkov je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupnenie tohoto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.