Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Kedy za vás štát platí dôchodkové poistenie pri starostlivosti o dieťa?

Kedy štát platí dôchodkové poistenie pri starostlivosti o dieťa?

Za zamestnanca a samostatne zárobkovo činnú osobu ( SZČO) počas obdobia, v ktorom sa im poskytuje materské – automaticky, bez prihlasovacej povinnosti.

Za fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, riadne sa starajúcu o dieťa do 6 rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR, ak splnila všetky podmienky stanovené zákonom o sociálnom poistení a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti, ak prihlášku nepodá, štát poistné za ňu neplatí.

Za fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, riadne sa starajúcu o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR, najdlhšie do 18 r, ak splnila všetky podmienky stanovené zákonom o sociálnom poistení a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti, ak prihlášku nepodá, štát poistné za ňu neplatí.

 
Kedy má rodič prihlasovaciu povinnosť?

Ak občan chce, aby štát za neho platil poistné na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa a je fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, riadne starajúca a o dieťa do 6 rokov jeho veku (rovnako s trvalým pobytom v SR), resp. riadne sa starajúca o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov s trvalým pobytom na území SR a nie je:
- dôchodkovo poistený ako zamestnanec, a to ani na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti,
- nemá priznaný predčasný dôchodok alebo invalidný a nedovŕšil ešte dôchodkový vek.

Č o v prípade plynulého prechodu z rodičovskej dovolenky na ďalšiu materskú dovolenku?

Ak vznikne matke nárok na materské aj pri ďalšom dieťati, je potrebné sa z poistenia od začiatku poberania materského odhlásiť a po ukončení poberania materského sa o päť na dôchodkové poistenie prihlásiť. Novela ošetruje práve tento prípad a byrokracia by mala ubudnúť.

Čo sa stane, ak zistím, že som nebola prihlásená na dôchodkové poistenie počas starostlivosti o dieťa?

Počas tohto obdobia štát za vás neodvádzal poistné na dôchodkové poistenie a vám sa toto obdobie v budúcnosti nezapočíta na dôchodkové účely (do dôchodku) ako obdobie dôchodkového poistenia.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak som na materskej dovolenke, platí dôchodkové poistenie za mňa štát automaticky. Ak ale prechádzam na rodičovskú dovolenku, platí pre mňa prihlasovacia povinnosť, inak mi poistné na dôchodkové poistenie štát neplatí. Prihlasovacia povinnosť platí aj pre všetky ostatné skupiny mamičiek (napr. aj pre nezamestnané).

Mamičkám, ktorým nevzniká nárok na materské a ktoré sa stihnú prihlásiť na dôchodkové poistenie do 45 dní od narodenia dieťaťa, sa toto ráta odo dňa narodenia dieťaťa, v ostatných prípadoch odo dňa podania prihlášky.

Mnoho matiek bolo znevýhodnených, ak o tejto prihlasovacej povinnosti nemali vedomosť, a tak prišli o dôchodkové poistenie počas rodičovskej dovolenky cca 2,5 roka pri jednom dieťati. Ak nepoberali materské, išlo o tri roky, prípadne aj o viac, ak starostlivosť o dieťa trvala dlhšie.
Retrospektívne zatiaľ novela toto nerieši.

JUDr. Ivett Pavlis
 

Partner UMC

Bratislavský samosprávny krajErasmus  MPSVRAxxesÚrad vládyGranty EHP a Nórska

Partner projektu MPM

Fax CopyFiro tourGlenmarkZlatíčkoKik_partner

Mediálny partner MPM

Fit štýlLASER MEDIAEurópske novinyS detmi.comRTVSMama a ja

Partner MPM v BA

Organic BabyPolus City CenterBKISBratislava_Nove MestoBudamarZľavomatBubchenHapeActive KIDSEkopodnikMiracle