Filter zariadení
Zoznam certifikovaných zariadení priateľských
k deťom


Typ zariadenia

Kraj

Hodnotenie zariadenia
 

Čo pri zmene sídla, zmene stanov, zmene názvu a zmene štatutárneho zástupcu občianskeho združenia

 
 

1. Ministerstvo vnútra SR


Pri zmene sídla, zmene stanov, zmene názvu a zmene štatutárneho zástupcu občianskeho združenia musíte poslať podpísanú zápisnicu z valného zhromaždenia, na ktorej sa odsúhlasila zmena sídla, vyplnené tlačivo (stiahnite si ho z webky ministerstva) a kolok v sume 16,50€.

Ak meníte stanovy, pošlite ich zmenené, vytlačené 2x a k tomu „oznámenie o zmene stanov“ - vzor na stránke ministerstva v sekcii verejná sprava - kolok v hodnote 16,50€


2. Štatistický úrad


- zaslať overenú kópiu stanov, ktoré prišli z MV SR + 3€ kolok


3. Daňový úrad  - osvedčenie o registrácii a pridelení daň.ident.cisla


- ak nemeníte daňový úrad, stačí na úrad, pod ktorý spadáte poslať informáciu o zmene ulice

- ak meníte DÚ, na pôvodný DÚ zašlite žiadosť o delimitáciu vašej zložky z dôvodu zmeny sídla

- Pošlite na nový úrad a na podateľni odovzdáte kópiu stanov (netreba overenú) a dostanete novú kartičku, kde sa mení len adresa organizácie, ostávajú všetky čísla pridelené daňovou správou!

- na nový daňový úrad zaslať žiadosť o vydanie novej kartičky (potvrdenie o DIČ...) + overenú kópiu IČO


4. Banka

- do banky príďte s kópiou stanov, zápisnicou z valného zhromaždenia


5. Sociálna poisťovňa

Ak zamestnávate:

Zmeny o OZ - zmenu názvu, zmenu sídla, zmenu štatutárneho zástupcu a akúkoľvek ďalšiu zmenu v zmysle zákona  o sociálnom poistení nahlasuje zamestnávateľ prostredníctvom systému elektronických služieb na Registračnom liste zamestnávateľa.


 

6.  Zdravotná poisťovňa

splniť oznamovacie povinnosti podľa § 23 ods. 8,  ( do ôsmich dní od dňa zmeny nahlásiť zmeny v identifikačných údajoch platiteľa)


7. oznámiť všetkým potrebným organizáciám, napr. na elektrárne, ak máte s nimi zmluvu - pravidelný odber všetky zmeny

 

Partner UMC

Granty EHP a NórskaAxxesErasmus  MPSVRBratislavský samosprávny krajÚrad vlády

Partner projektu MPM

Fax CopyFiro tourGlenmarkZlatíčkoKik_partner

Mediálny partner MPM

Mama a jaFit štýlEurópske novinyLASER MEDIAS detmi.comRTVS

Partner MPM v BA

MiracleZľavomatActive KIDSBratislava_Nove MestoPolus City CenterBKISBudamarOrganic BabyHapeBubchenEkopodnik